Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2015

suchygumers
0238 34e2 500
suchygumers
9869 c162
Sponsored post
feedback2020-admin
suchygumers
0038 de9a 500
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viazzu zzu

May 17 2015

suchygumers
suchygumers

A co ci dało doświadczenie depresji?

Nic. Dodaje tylko tyle, że będziesz bała się, że jeszcze raz w to wejdziesz. To nie jest w żaden sposób romantyczne,  oczyszczające ani wspaniałe. Mam duży problem z udawaniem silniejszej, niż jestem w rzeczywistości – jeśli więc czegoś mnie to nauczyło, to tego, żebym trochę zbastowała, była dla siebie bardziej wyrozumiała. Słabo mi to wychodzi. To nauka na całe życie.

— m. halber
Reposted fromkyte kyte vialittleblackdress littleblackdress

April 04 2015

suchygumers
0941 9361 500
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viadiedrunk diedrunk

February 23 2015

0180 de5e
Reposted fromtootsietoots tootsietoots viaforgetit forgetit
suchygumers
6326 e5a9
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viatrufem trufem
suchygumers
6203 ada4 500
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaunni unni
suchygumers
6966 8e45
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajaranie jaranie

February 22 2015

suchygumers
- Miał racje. - Odnoœśnie czego? -Jesteœś wyjątkowa. Krzątasz się tu zasłaniając się maską wrażliwej, popapranej dziewczyny, ale nie możesz. Jesteśœ bardzo widoczna. Jesteśœ wielka. Jesteśœ w rozsypce, niczym śœwieca paląca się z obu stron. I żadna iloœść wódy, trawki ani gniewu tego nie ukryje.
— birdman
suchygumers
- Miał racje. - Odnoœśnie czego? -Jesteœś wyjątkowa. Krzątasz się tu zasłaniając się maską wrażliwej, popapranej dziewczyny, ale nie możesz. Jesteśœ bardzo widoczna. Jesteśœ wielka. Jesteśœ w rozsypce, niczym śœwieca paląca się z obu stron. I żadna iloœść wódy, trawki ani gniewu tego nie ukryje.
— birdman
suchygumers
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
suchygumers
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri vialittleblackdress littleblackdress
suchygumers
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.

February 21 2015

suchygumers
9955 939a 500
Przybora.
suchygumers

Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 

— Richard Paul Evans " Obiecaj mi"
suchygumers
suchygumers

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  January 27 2015

  suchygumers
  ręce mam teraz bardziej spokojne
  do miasta już tak się nie rwę
  wciąż lubię wiatr i trochę czytam
  myślę o śmierci zanim zasnę
  bo to jest, być może powrót.
  Reposted fromhole-love hole-love
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.
  (PRO)
  No Soup for you

  Don't be the product, buy the product!

  close
  YES, I want to SOUP ●UP for ...